Forum Prawne i Windykacyjne

Tematyka forum: prawo, porady prawne, windykacja, umowy, prawo pracy.

Nie jesteś zalogowany.

#1 30-03-2006 09:34:06

azalut
Nowy użytkownik
Zarejestrowany: 17-02-2006
Posty: 9

S-Collect

Witam!
Mia?am kredyt w banku i nie zosta? on do ko?ca sp?acony.Kredyt wzi?ty byl w 2000 r.Bank zwróci? si? do komornika o ?ci?gni?cie nale?no?ci w marcu 2003 r. W sierpniu 2004 roku komornik na wniosek banku zawiesi? egzekucje.Wczoraj otrzyma?am wezwanie do zap?aty (listem zwyk?ym, bez  piecz?tek i oryginalnych podpisów- zwyk?a kserówka) z Funduszu Inwestycyjnego S-Collect, w którym dowiaduje si?, ?e w/w firma przej??a d?ug od banku i domaga si? sp?aty zad?u?enia. Nie wiem co robi?! Czy nie jest to jaka? nast?pna firma windykacyjna typu " po trupach do celu".Czy mo?e lepiej zwróci? si? do banku o podpisanie ugody i bankowi sp?aci? kredyt. A mo?e moje zaleg?o?ci uleg?y przedawnieniu? I jeszcze jedno pyt.Czy w takim przypadku w/w firma musi stara? si? o nowy nakaz zap?aty? Bardzo prosz? o odpowied?

Offline

 

#2 30-03-2006 17:48:56

azalut
Nowy użytkownik
Zarejestrowany: 17-02-2006
Posty: 9

Re: S-Collect

Mam jeszcze jedno pytanie.Po jakim czasie przedawniaj? si? roszczenia z nakazem zap?aty opatrzone klauzul? wydan? przez s?d?

Offline

 

#3 09-04-2006 11:12:55

jola
Administrator
Zarejestrowany: 07-02-2005
Posty: 793
Serwis

Re: S-Collect

Witam
Przedawniaj? si? po 10 latach.Swoj? drog? napisz do firmy ostre pismo o co chodzi, niech Ci wyja?ni? jaka jest podstawa ich ??dania? czy Bank sprzeda? wierzytelno??? Firma nie musi miec nowego nakazu zap?aty, ale powinna wyst?pi? do s?du o nadanie klauzuli wykonalno?ci istniej?cemu nakazowi na ich rzecz. Jednak wydaje mi si?, ?e s?d powinien Cie o tym fakcie zawiadomi?. pozdrawiam. J.

Offline

 

#4 16-05-2006 20:59:08

azalut
Nowy użytkownik
Zarejestrowany: 17-02-2006
Posty: 9

Re: S-Collect

Teraz to ju? ca?kiem nie wiem co robi?.Dosta?am dzisiaj nast?pne KSERO-PISMO w tej samej sprawie co poprzednie tylko, ?e z firmy P.R.E.S.C.O. oczywi?cie listem zwyk?ym, bez piecz?tek itd.Firma ta twierdzi, ?e zosta?a upowa?niona przez fundusz S-Collect do windykacji zad?u?enia.Nie otrzyma?am z banku ?adnej informacji o sprzeda?y mioch wierzytelno?ci jakimkolwiek firmom ani te? ?adnej informacji na temat zakupu , ani ?adnego upowa?nienia.B?AGAM POWIEDZCIE MI CO MAM TERAZ ROBI??

Offline

 

#5 23-05-2006 16:45:25

azalut
Nowy użytkownik
Zarejestrowany: 17-02-2006
Posty: 9

Re: S-Collect

Jolu prosz? o odpowied?.Sprawa jest chyba bardziej skomplikowana.Bra?am ten kredyt w TRANS-KREDYT  i go sp?aci?am( mam dowód wp?aty ale nie mog? znale?? umowy- to by?o 6 lat temu) Na jakich zasadach udzielali oni kredytów nie wiem.Mo?e zaci?gali je w innych bankach? Nakaz zap?aty wystawiony  jest w?a?nie przez inny bank i to ten bank  sprzeda? moje wierzytelno?ci firmie windykacyjnej, bez powiadomienia mnie.Teraz ta firma przekaza?a nast?pnej firmie i oni te? domagaj? si? zap?aty. Wydaje mi si? ?e skoro uregulowa?am nale?no?ci   firmie-bankowi ( bo nie wiem jak ju? to nazawa?), w który zaci?ga?am kredyt to powinno by? wszystko ok. Wiem, ?e  przegapi?am mo?liwo?? odwo?ania si? od nakazu zap?aty i w tej sytuacji ten nakaz  jest wa?ny 10 lat(prawda?). Co ja mog? teraz zrobi?? Wiem, ?e jeste? prawnikiem i to Ty w?a?nie udzielasz na tym forum najbardziej bezstronnych odpowiedzi. Prosz? o rad?.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB